Vragen & Antwoorden


Contractvoorwaarden

De opzegtermijn is één maand. Het eerste jaar van de huurovereenkomst is de huur niet opzegbaar.

U heeft nodig: een geldig legitimatiebewijs, de laatste aanslagen OZB, een laatste aanslag waterschapsbelasting, een laatste jaarafrekening gas en licht, een bewijs van hoogte inkomen en een kopie van uw bankafschrift. Indien van toepassing bij een VvE de laatste jaarrekening, de statuten en het laatste vergaderingsverslag.

Ja, u kunt eventuele wensen altijd met ons bespreken. Indien we beiden akkoord zijn, kunnen we de overeenkomst aanpassen.

Ja, u kunt eventuele wensen altijd met ons bespreken. Indien we beiden akkoord zijn, kunnen we de overeenkomst aanpassen.

U verkoopt uw woning en heeft na het tekenen van de (ver)koopovereenkomst geen bedenktijd. De bedenktijd geldt namelijk alleen voor de koper en dat is in dit geval Huisdeal.

De minimale huurtermijn is een jaar, daarna heeft u als huurder een maand opzegtermijn. Verder valt u onder de huurbescherming.

U ontvangt gelijktijdig met Huisdeal het taxatierapport van de taxateur. Zo beschikken alle partijen over dezelfde informatie.

Financiële consequenties

De ‘eigenaarskosten’ binnen de servicekosten komen op rekening van Huisdeal. Denk hierbij aan de opstalverzekering en voorziening onderhoud. De andere ‘gebruikskosten’ zoals onder meer voor schoonmaak en energie zijn voor de huurder.

Het voordeel is dat u nu een vrij besteedbaar vermogen heeft waarvan u zelf kunt bepalen wat en wanneer u daar iets mee wilt doen. Verder biedt de huur u flexibiliteit in uw woonsituatie. U kunt vrij verhuizen zonder risico dat u eventueel moet verkopen in een dalende huizenmarkt.

U heeft geen hypotheek meer en dus ook geen hypotheekaftrek.

De voordelen zijn dat u geen hypotheek, geen opstalverzekering, geen OZB- belasting en geen groot onderhoud meer betaalt. Daar staat tegenover dat u nu huur en misschien vermogensbelasting betaalt. Dat betekent in de meeste gevallen dat uw netto besteding per maand hoger wordt dan nu. Wat het precies voor u betekent, is echter afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. We raden u aan daarover deskundig advies te vragen.

Huisdeal geeft geen advies over uw nieuwe vermogens/fiscale positie, maar kan u wel informatie geven over het verschil tussen uw huidige situatie en die na een transactie met Huisdeal. Laat u bij twijfel hierover door een onafhankelijk deskundige adviseren.

Voor Huisdeal zelf maakt het niet uit of u bent gescheiden, bent getrouwd of samenwoont. De financiële impact van Huisdeal kan wel verschillen. Laat u bij twijfel hierover door een onafhankelijk deskundige adviseren.

Huisdeal betaalt de erfpacht.

Nee, Huisdeal geeft geen financieel advies. Hiervoor kunt u het beste terecht bij een professionele financieel adviseur of bank.

Huisdeal geeft geen financieel advies, maar op de website van de belastingdienst staat een heldere uitleg over dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie.

Huisdeal betaalt alle vereiste kosten die nodig zijn voor de verkoop en terughuur van uw woning, u hoeft zelf dus niets te betalen. Eventuele kosten voor het inschakelen van uw eigen adviseurs zoals een eigen makelaar of financieel adviseur, komen wel voor uw eigen rekening.

Dat kost u niets. Als u onverhoopt toch besluit niet van het aanbod van Huisdeal gebruik te maken, zijn daar geen kosten aan verbonden.

De hoogte van de huur is afhankelijk van de woning. U krijgt van Huisdeal een voorstel van de huurprijs samen met het definitieve bod op uw woning.

De borgsom is gelijk aan twee maanden huur.

U betaalt twee maanden borg. De borg wordt bij de notaris in mindering gebracht op de koopsom.

Het is voor gepensioneerden vaak lastig om een hypotheek te krijgen en (een deel van) van de overwaarde gebruik te kunnen maken. Via Huisdeal krijgt u de waarde van uw huis wel uitgekeerd.

Huisdeal en mijn contract

Huisdeal houdt een voorziening onderhoud aan voor uw woning en doet periodiek groot onderhoud. Klein onderhoud is voor uw eigen rekening, afspraken hierover worden opgenomen in de huurovereenkomst.

Na het accepteren van het bod van Huisdeal ontvangt u een concept-koopovereenkomst met alle details. Op basis daarvan kunt u beslissen of u uw woning aan Huisdeal wilt verkopen.

Na het accepteren van het bod van Huisdeal ontvangt u een concept-huurcontract. Op basis daarvan kunt u beslissen of u uw woning aan Huisdeal wilt verkopen.

Huisdeal heeft die informatie nodig om een goed bod op uw woning uit te kunnen brengen. Ook heeft die informatie betrekking op de relatie die u na de verkoop van uw woning straks met Huisdeal aangaat als huurder.

Als de huur afloopt en de woning leeg en in goede staat wordt achtergelaten, ontvangt u de borgsom terug.

Ja, ook wanneer u woonachtig bent in een flat is Huisdeal geïnteresseerd.

Huisdeal en verbouwen

Huisdeal biedt u bij aankoop van de woning de mogelijkheid om een verbouwing van bijvoorbeeld de keuken of badkamer mee te financieren. Dit kan worden besproken bij de gesprekken die Huisdeal met u heeft voordat de transactie plaatsvindt.

Een belangrijk doel van Huisdeal is om te zorgen dat u zo lang mogelijk in uw woning kunt blijven wonen. Daar hoort ook bij dat we u kunnen helpen om de juiste aanpassingen aan uw woning te doen wanneer dat nodig is.

Tijdens de verbouwing dient u zelf voor vervangende woonruimte te zorgen.

Huisdeal zal bij achterstallig onderhoud de woning graag in goede staat willen herstellen. Die kosten worden meestal verrekend in het bod wat Huisdeal u doet voor de koop van uw woning. Na bouwkundig onderzoek en overleg met u brengt Huisdeal de kosten van de verbouwing in kaart en worden de consequenties daarvan op de koopprijs met u besproken. Huisdeal wil graag uw woning daarna in goede staat aan u terugverhuren.

Klachten

Klachten als huurder zijn te melden bij Huisdeal.

Mijn huis en mijn contract

De opzegtermijn is één maand. Het eerste jaar van de huurovereenkomst is de huur niet opzegbaar.

U verkoopt uw woning en heeft na het tekenen van de (ver)koopovereenkomst geen bedenktijd. De bedenktijd geldt namelijk alleen voor de koper en dat is in dit geval Huisdeal.

Na overlijden van beide partners moet de woning leeg opgeleverd worden.

Ja, de kinderen kunnen tegen de normale commerciële condities het huis kopen.

Ja, de huur blijft doorlopen zolang een van beide partners in leven is.

Bij aanvang van de huurperiode kunt u eventueel een nieuwe keuken laten plaatsen. Daarna is Huisdeal als verhuurder verantwoordelijk voor noodzakelijk onderhoud/vervanging en kunt u als huurder in overleg met de verhuurder zelf ook verbeteringen aanbrengen.

Indien u niet meer in de woning kunt of wilt blijven wonen, is de huur te allen tijden opzegbaar. Huisdeal verhuurt of verkoopt de woning dan.

Na verkoop is Huisdeal eigenaar van de woning en dus ook vertegenwoordiger in de VvE-vergadering. Per VvE verschilt het of u als huurder ook mag deelnemen of aanzitten bij de VvE-vergadering.

De taxatiewaarde wordt onafhankelijk vastgesteld en is niet gelijk aan de door Huisdeal geboden prijs voor uw woning. U bent vanzelfsprekend niet verplicht de door Huisdeal geboden prijs te accepteren.

Als verkoper bent u verplicht een energielabel te overleggen bij verkoop. Het label kan online worden aangevraagd en kost een paar euro. Eventueel kan Huisdeal u hierbij helpen.

De opstalverzekering regelt en betaalt Huisdeal. De inboedelverzekering blijft u ook als huurder zelf verzekeren.

Na de eerste twee jaar is de huur per maand opzegbaar. U bent dan vrij om te verhuizen. De woning dient wel in goede staat achtergelaten te worden.

Over Huisdeal

Huisdeal is interessant voor u wanneer:

  • u bent eigenaar van de woning
  • u meer dan 50% overwaarde heeft in uw woning.
  • uw woning tussen de € 200.00,- en € 500.000,- waard is.

Huisdeal werkt uitsluitend met vertrouwde partners, gerenommeerde Nederlandse banken en erkende taxateurs. Bovendien laat Huisdeal elke transactie begeleiden door een onafhankelijk beëdigd notaris.

Alle informatie die u aan Huisdeal verstrekt, is strikt vertrouwelijk: het is alleen voor gebruik voor Huisdeal en wordt niet met derden gedeeld. Lees hier meer over in ons privacy-statement.

Huisdeal maakt gebruik van een aantal databronnen waaronder Calcasa en het kadaster.

De verkoop van een huis is een ingrijpende beslissing. We raden u dan ook aan om u deskundig te laten adviseren, bijvoorbeeld door een financieel adviseur of makelaar. Het is echter niet verplicht.

De taxateur is onafhankelijk. De bouwkundige die bouwkundig onderzoek doet, wordt door Huisdeal ingehuurd. Huisdeal betaalt de bouwkundige ook.

Ja, u kunt een eigen taxateur en/of bouwkundige inschakelen, maar de kosten daarvan zijn wel voor uw eigen rekening. Huisdeal zal altijd ook zelf een taxateur en bouwkundige inschakelen.

Ja, tuinonderhoud valt onder eigen onderhoud.

Iedereen met overwaarde in zijn woning. Waarde van de woning tussen de € 150.000 en € 500.000.