Privacy & Cookies

Privacy
Onze dienstverlening draait om gegevens; uw persoonsgegevens.  Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons essentieel. Uw vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt beantwoorden wij graag.

In dit Privacy Statement vindt u zulke antwoorden in het kort. Voor verdere vragen of opmerkingen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor een overzicht van wat wij in ieder geval als (categorieën van) persoonsgegevens beschouwen, verwijzen wij u graag naar deze pagina. De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar wij verwerken ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Kamer van Koophandel, voor controle- of marketingdoeleinden.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Wilt u meer specifiek weten welke (categorieën van) gegevens voor welke doelen worden ingezet, beveiligd en bewaard?

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

 • toezichthouders of overheden, zoals de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is
 • onze opdrachtnemers, zoals bijvoorbeeld onze bank of notaris, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ter bescherming van gerechtvaardigde belangen.

In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacy wetgeving – ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer.

Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid of geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten.

Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken. Omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

Huisdeal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Wat zijn cookies?
Tijdelijke tekstbestanden die uw computer, tablet of smartphone bewaart wanneer u onze website bezoekt. Dankzij de informatie in deze cookies kunt u bijvoorbeeld automatisch inloggen bij Huisdeal en wordt de inhoud van bijvoorbeeld het invulformulier onthouden. We passen cookies ook toe om te begrijpen hoe u gebruikmaakt van onze website en welke onderdelen u interessant vindt.

Welk type cookies gebruikt Huisdeal?
Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Onze website gebruikt cookies voor:

 • Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen.
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online vragenformulier.
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm.
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website.

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.
 • Het optimaliseren van de website.

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media
De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

 • Gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Huisdeal heeft daar geen invloed op.

Overige/ Onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browser instellingen
Als u helemaal niet wilt dat websites op uwcomputer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde onderdelen van de website helemaal niet meer kunt zien.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@huisdeal.com.

Door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.