Ik heb veel achterstallig onderhoud, kan ik dan toch een huisdeal doen? Voert Huisdeal dan mijn onderhoud uit?

Huisdeal zal bij achterstallig onderhoud de woning graag in goede staat willen herstellen. Die kosten worden meestal verrekend in het bod wat Huisdeal u doet voor de koop van uw woning. Na bouwkundig onderzoek en overleg met u brengt Huisdeal de kosten van de verbouwing in kaart en worden de consequenties daarvan op de koopprijs met u besproken. Huisdeal wil graag uw woning daarna in goede staat aan u terugverhuren.

22 februari 2018