Disclaimer

Aan de informatie op deze website (tezamen met enige wijzigingen, aanvullingen en informatie gegeneerd door de website: de Informatie) kunnen geen rechten worden ontleend.

De Informatie wordt door CowCorner Beheer B.V. (Huisdeal) aan mogelijk geïnteresseerden verstrekt, zodat zij op basis van deze Informatie kunnen beoordelen of zij hun huis middels een sale-and-lease-back overeenkomst wensen te verkopen aan Huisdeal.

De Informatie wordt uitsluitend verstrekt ter informatie en vormt geen onderdeel van een aanbod of uitnodiging om te verkopen, of een verzoek of aanbod om te kopen, noch kan deze Informatie, of een deel ervan, of de verspreiding ervan, de basis vormen van, of kan er een beroep gedaan worden op, in verband met een overeenkomst daartoe.

De Informatie kan ge-update en gewijzigd worden. Een overeenkomt komt slechts tot stand na ondertekening van een koop- en huurcontract tussen een geïnteresseerde en Huisdeal.

De Informatie is niet bedoeld om alomvattend te zijn of alle informatie te bevatten die een geïnteresseerde verlangt bij het onderzoeken of overwegen van de verkoop van zijn/haar huis aan Huisdeal.

Elke geïnteresseerde dient zijn eigen onderzoek uit te voeren en de voorwaarden, met inbegrip van de voordelen en risico’s en de juridische en fiscale gevolgen van een verkoop aan Huisdeal te evalueren, desgewenst met externe adviseurs.

De geïnteresseerde mag de Informatie of eventuele aanvullende informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan een beoordeling van een mogelijke verkoop van zijn/haar huis aan Huisdeal.