Geeft Huisdeal ook advies over mijn nieuwe vermogens/fiscale positie?

Huisdeal geeft geen advies over uw nieuwe vermogens/fiscale positie, maar kan u wel informatie geven over het verschil tussen uw huidige situatie en die na een transactie met Huisdeal. Laat u bij twijfel hierover door een onafhankelijk deskundige adviseren.

22 februari 2018