Waar moet ik wonen tijdens de verbouwing, betaalt Huisdeal mijn tijdelijke woning?

Tijdens de verbouwing dient u zelf voor vervangende woonruimte te zorgen.

22 februari 2018