Zestigplussers zien voordelen huurwoning over het hoofd

De doorstroom op de woningmarkt kan een boost krijgen wanneer zestigplussers nog vaker de voordelen van de overgang van koop- naar huurwoning gaan inzien. Wanneer deze groep de grote overwaarde van hun koopwoning verzilvert, ontstaat er bij verkoop ruimte voor een hoge huur, zo stelt Van Bruggen Adviesgroep. Inmiddels wonen er een kleine twee miljoen zestigplussers in een koopwoning.

Algemeen directeur Michiel Meijer (foto): “Huiseigenaren zien huren lang niet altijd als een logische volgende stap. Toch kan dit ook op financieel vlak een slimme keuze zijn. Het klopt dat de maandelijkse huursom soms hoog is, maar de extra huurlast kan vaak voor een lange periode gedekt worden met de overwaarde. Een groot voordeel van verhuizen naar een huurwoning is dan ook dat de tot dan toe nog papieren overwaarde vrijkomt. Deze overwaarde van gemiddeld drie ton per huishouden kan volledig naar eigen inzicht besteed worden. Je hoeft daarbij niet meer bang te zijn voor een correctie van de huizenprijzen.”

Geen onvoorziene kosten voor onderhoud

Overgaan op huren neemt voor de zestigplusser verder een zorgelijk obstakel weg, namelijk het onderhoud van een huis. Meijer: “Deze kosten zijn vaak onzeker en kunnen een forse hap uit het huishoudpotje betekenen, om nog maar te zwijgen over de fysieke inspanning die zestigplussers niet zelf meer hoeven te leveren. Bovendien zijn de bijkomende kosten vaak lager dan bij een koopwoning. Zo vallen de kosten voor de opstalverzekering en de onroerendzaakbelasting bij een koopwoning vaak hoger uit dan de servicekosten van huren.”

Minder mismatches deel van oplossing

“Het woningtekort wordt hiermee niet opgelost, daar zijn immers fors veel nieuwe woningen voor nodig. Voor het vergroten van het huizenaanbod is helaas een lange adem vereist. De woningnood vraagt echter ook om andere oplossingen, die de temperatuur in de markt nu al iets kunnen verlagen. Een betere match van het aanbod en de verschillende levensfases waarin mensen verkeren is wat ons betreft onderdeel van die oplossing”, zegt Meijer.

Kleiner gaan wonen

“Veel zestigplussers zouden liever kleiner gaan wonen. Volgens het CBS gaat dit om 43% van de 55- tot 65-jarigen. Door als zestigplusser te verhuizen naar een kleinere maar passender huurwoning, komen er grotere koopwoningen vrij voor starters en gezinnen. Zodoende wordt er ondanks het gebrek aan nieuwe woonruimte toch wat doorstroom in de markt gestimuleerd.”

Seniorenwoningen bouwen

Ook de zestigplusser die de voordelen van huren wel inziet, staat voor een uitdaging. Meijer: “Er zijn in Nederland te weinig seniorenwoningen door de forse groei van het aantal senioren. Dit geldt voor zowel de huur- als koopsector. We moeten daarom het komende decennium vooral veel seniorenwoningen bijbouwen, zodat de woningvoorraad aansluit bij de demografie van de huishoudens.”

Bron: Infinance
25 april 2022