Vul hier uw gegevens in

Vul hieronder uw contactgegevens in en ontvang binnen één werkdag een indicatief voorstel wat Huisdeal mogelijk voor u kan betekenen. Na ontvangst van het indicatief voorstel neemt Huisdeal binnen drie werkdagen contact met u op om een persoonlijke afspraak in te plannen.

-
-
-
-

N.B Bovenstaand adres moet ook het adres van de eventueel aangeboden woning zijn.

x

Privacyverklaring

Ik geef hierbij toestemming aan Huisdeal voor het gebruik van de door mij verstrekte persoonsgegevens, onder de voorwaarden dat:

  • de door mij verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt zullen worden door Huisdeal dan wel diens rechtsopvolgers ten behoeve van de evaluatie van de verkoop van mijn woning aan Huisdeal en daarmee samenhangende acties en/of (rechts)handelingen;
  • mijn gegevens niet langer bewaard zullen worden dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van het hierboven omschreven doel;
  • mijn gegevens vertrouwelijk door Huisdeal en haar rechtsopvolgers zullen worden behandeld;
  • ik mijn verleende toestemming op ieder moment kan intrekken waarna mijn persoonsgegevens onmiddellijk zullen worden verwijderd.