Hypotheekaanvraag als 55-plusser? Let op deze valkuilen

57 jaar is een belangrijke leeftijdsgrens als het gaat om de hypotheek. Daarna moet de bank namelijk naar het pensioeninkomen kijken. Afgelopen jaren is er veel gedaan om het aanvragen van een hypotheek door oudere woningbezitter en woningkopers makkelijker te maken. Toch blijft het opletten voor deze groep.

Vanaf tien jaar voor de pensioenleeftijd moeten banken bij een hypotheekaanvraag niet alleen kijken naar het huidige inkomen, maar ook naar het pensioeninkomen. Als dat flink lager is, kan ook de maximale hypotheek flink lager uitvallen. Daarbij wordt uitgegaan van een pensioenleeftijd van 67. De grens hiervoor ligt dus op 57 jaar.

Jacques A. de Bot van 55+ Hypotheek Planners richt zich op deze doelgroep en adviseert om de hypotheek ruim op tijd door te lichten. “We kunnen het niet genoeg beklemtonen. Ga ruim voor je 57ste eens naar een adviseur om te kijken hoe het is met de rentevaste periode. Laat ook je hele begroting narekenen om te zien of het verstandig is je hypotheek te wijzigen.”

Zekerheid

Het kan bijvoorbeeld een goed idee zijn om over te sluiten. Zo zetten mensen de rente voor lange tijd op een laag niveau vast en verlengen ze de looptijd van de hypotheek. Dit laatste geeft ze zekerheid dat ze hun huis niet gedwongen hoeven te verkopen omdat ze de hypotheek moeten aflossen.

“We kunnen het niet genoeg beklemtonen. Ga ruim voor je 57ste eens naar een adviseur om te kijken hoe het is met de rentevaste periode.”

Jacques A. de Bot, hypothecair planner

Erkend hypothecair planner De Bot adviseert klanten om echt ruim de tijd te nemen. Banken doen dat namelijk ook. “Ik zat onlangs met een randgeval. Die meneer zat twee maanden van zijn 57ste af. Ik heb een aanvraag ingediend bij ASR. Daar waren we echter gauw klaar omdat de offertes die zij aanbieden acht maanden geldig zijn en je dan voorbij de 57 gaat. Op een zestal banken na kom je dat soort flauwekul eigenlijk bij alle banken tegen.”

Lagere lasten

Voor wie de 57 al is gepasseerd is er sinds 2018 een extra mogelijkheid om te voorkomen dat een aanvraag vastloopt door te weinig pensioen. Als de hypotheeklasten omlaag gaan mag de bank de hypotheek namelijk alsnog verstrekken, ook al is het inkomen te laag. Dat is bijvoorbeeld zo als mensen verhuizen naar een goedkopere woning.

Toch blijven er problemen opduiken in deze doelgroep. Op dit moment doet NHG onderzoek naar de situatie van stellen waarbij de ene partner jonger is dan de andere en weinig inkomsten heeft. Als de oudste partner met pensioen is, maar de jongste nog niet, valt er een gat in het totale inkomen. Dit is een bepaalde periode lager dan het zal zijn als de jongste partner AOW ontvangt.

“Die 57-plusmarkt, die zit vol met valkuilen.”

Jacques A. de Bot

Hier kan een hypotheekaanvraag op stranden, legt Eefje van Heusden, teamlead data management bij NHG uit. “Er is volgens de standaardtoets dan eigenlijk tijdelijk te weinig inkomen om de hypotheeklast te kunnen dragen. Dat speelt zelfs als het misschien maar één maand betreft. Ook dan kom je feitelijk gezien niet door de toets.” NHG gaat mogelijk samen met geldverstrekkers en adviseurs een nieuwe norm ontwikkelen om ook deze groep te kunnen helpen.

Elke groep eigen problemen

Zo heeft elke leeftijdsgroep zijn eigen problemen. Starters en doorstromers hebben moeite om een huis te vinden, mensen die al met pensioen zijn hebben vaak een volledig aflossingsvrije hypotheek.

Maar de groep er tussenin, de vijftigers, is toch wel een bijzonder lastige concludeert De Bot. “Die 57-plusmarkt, die zit vol met valkuilen.”

Bron: Nu.nl
6 mei 2020